Entrenant Mindfulness amb MBSR a Lleida

MBSR és un programa psico-educatiu que durant 8 setmanes entrena i cultiva la consciència plena o mindfulness.

¿Què és MBSR?

El programa MBSR de Reducció de Estrès basat en Consciència Plena va ser creat per Jon Kabat-Zinn al Centre Mèdic de la Universitat de Massachusetts, EEUU el 1979.

Mindfulness o Consciència Plena és una manera de prestar atenció -a un mateix, als demés i al món- que permet a cada persona cultivar Resiliència, adoptant formes de ser i d’actuar més positives i eficaces. Consisteix en un entrenament mental centrat en acceptar la realitat tal com és, desenvolupant la capacitat de gestionar millor les emocions aflictives y difícils.

El programa MBSR emfatitza la capacitat de parar i mirar abans d’actuar per aprendre a dur a terme comportaments més eficaços i adaptats als esdeveniments.

Els beneficis de MBSR se centren en tres àmbits principals:

  • Resiliència, benestar i la salut física y psicològica (reducció de l’estrès, gestió del dolor en cas de malalties cròniques)
  • El reforç de competències i el cultiu d’actituds positives i eficaces (desenvolupament de la capacitat atencional, millora de la intel·ligència emocional, l’escolta i la comunicació)
  • Una major presència i millor connexió amb les persones (empatia, confiança, capacitat d’establir vincles i relaciones interpersonals)

Amb el tema del còvid ara és possible fer el curs en dos formats: Presencial i Online en directe.

El programa MBSR consisteix en 8 sessions setmanals de 2,5h i un dia de pràctica intensiva que es fa en dissabte o diumenge. L’objectiu és practicar la Consciència Plena o Mindfulness per estar present en l’aquí i l’ara, prenent consciència d’allò que està succeint i aprenent a gestionar conscientment els canvis. Els participants realitzen entre sessions pràctiques formals de entrenament de Mindfulness amb l’ajuda d’àudios guiats i també pràctiques informals que permeten ancorar la consciència plena moment a moment en la seva vida.

MBSR és un programa experimental y participatiu que combina en cada sessió explicacions teòriques sobre el tema que es tracta aquella setmana, pràctiques formals d’entrenament de Mindfulness i moments de diàleg i indagació apreciativa.

Els temes que s’aborden a les sessions inclouen: què és Mindfulness i com es practica: mecanismes de l’atenció, percepcions i models mentals, intel·ligència emocional (consciència emocional i regulació emocional basada en Mindfulness), la reacció a l’estrès, Resiliència i respostes adaptatives a l’estrès, comunicació conscient, gestió conscient del tiemps i auto-cura, integració de Mindfulness a la vida personal i professional per a un major equilibri i harmonia.

Imparteix el curs

Eduard Miquel Solsona.

Llicenciat en Ciències Polítiques i Màster en Història de las Religions, ha aprofundit en l’estudi de les pràctiques contemplatives. Ha publicat L’Eremitisme a Monstant (2011).

Instructor acreditat del programa de reducció d’estrès amb mindfulness (MBSR©), format a l’Institut EsMindfulness i a la Universitat d’Oxford.

Imparteix cursos a Tarragona i Lleida.

Contacte – eduard@esmindfulness.com
Més informació – www.eduardmiquel.com

Eduard Miquel, Mindfulness a Lleida